EN

Antrepo açma koşullarında değişiklik

Antrepo açma koşullarında değişiklik

Antrepo açma koşullarında değişiklik

Ticaret Bakanlığınca, antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme süreçlerinde, firma ortaklarının masumiyet karinesi, minimum alan zorunluluğu gibi bazı alanlarda değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu sayısının yıllar itibarıyla dikkati çekici şekilde artış göstermesi, başvuru yapan firmaların ihracat-ithalat rakamları göz önüne alınarak firma büyüklük ve potansiyellerine kıyasla aranılan 15 çalışan sayısı 30 işçiye çıkarıldı.

Gerek gümrük işlemlerinin dinamik yapısı ve sürekli değişen diğer mevzuat gerekse lojistik ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin bazı maddelerinde değişiklik ihtiyacı doğdu.

Bu doğrultuda, antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme süreçlerinde firma ortakları, yöneticileri ve temsilcilerinde aranmakta olan bazı suçları işlememiş olma şartı, hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesi çerçevesinde, kesinleşmiş mahkumiyet şartına bağlandı, bunun yanı sıra söz konusu suçların kapsamı, Gümrük Yönetmeliği'nin benzer diğer maddeleri ile yeknesak hale getirildi.

Bu sayede, antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletmeye engel bir durumun olup olmadığı hususunun, yargılama sürecinin hangi aşamasında göz önüne alınacağına ilişkin tereddütler ortadan kaldırıldı.

Diğer taraftan, antrepolar için aranan minimum alan zorunluluğu istisnasına tabi yerlerin kapsamı genişletilerek, bu yerlere demir yolu istasyonu/aktarma tesisleri de eklendi.

Yönetmelikle, soğuk hava tertibatı ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşya için özel tertibat gerektiren eşyanın konulduğu alanlarda, antrepo alanının en az yarısının bu tür tesislerin kullanımını gerektiren eşyalara tahsis edilmesi koşulu getirilerek uygulamada göstermelik olarak bu tür eşyalara alan ayırmak suretiyle aynı maddede belirtilen metrekare koşulunu bertaraf etmek gibi suistimallerin önüne geçildi.

Söz konusu değişiklikle önümüzdeki yıllarda faaliyete geçirilmesi planlanan, antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin ön izin, yatırım izni, açma ve işletme izni, devir, kapatma ve adres değişikliği ile planda değişiklik yapılmasını gerektiren değişiklik taleplerine ilişkin başvuruları kabul eden bilgi sistemlerinin mevzuat altyapısının oluşturulması sağlandı.

  • PAKET TESLİM EDİLDİ
  • FARKLI LOKASYON
  • LOJISTIK ARAÇ FİLOSU
7/24 Müşteri Hizmetleri
Sorularınız İçin Bize Ulaşın!