EN

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Lojistik Çözüm Ortağı

Tehlikeli madde taşımacılığı, ADR ve SRC5 gibi belgeler tarafından belirlenen prosedürler kapsamında yürütülen bir lojistik faaliyet olarak öne çıkar. Benzin ve benzeri yanıcı maddelerin taşınması süreçlerini ifade eden tehlikeli madde taşımacılığı, insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilecek maddeler söz konusu olduğu için son derece katı prosedürler tarafından denetlenir. Bu doğrultuda yapılacak olan taşımacılık faaliyetinin son derece dikkatli ve bir takım hassasiyetler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı karayolu ile yapılabildiği gibi denizyolu üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Karayolu Üzerinden Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Karayolu taşımacılık yöntemlerinin kullanıldığı tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde özellikle transit olanakların kullanılması söz konusudur. Bu doğrultuda hedef lokasyona taşınacak olan tehlikeli maddelerin sadece karayolu olanaklarının kullanılarak taşınması söz konusudur. Bunun yanı sıra, karayolu ile taşımacılığın yetersiz kalacağı durumlarda farklı taşımacılık yöntemleri de tercih edilebilmektedir.

Denizyolu Üzerinden Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Eğer tehlikeli madde taşımacılığının yapılacağı nokta deniz aşırı bir konumdaysa ya da daha hızlı bir teslimat söz konusuysa denizyolu taşımacılığı yöntemleri tercih edilebilir. Denizyolu taşımacılığı üzerinden tehlikeli madde lojistiği, özellikle limanlardan yüklenen tehlikeli maddelerin tanker ve benzeri deniz araçları ile taşınması anlamına gelir. Denizyolu ile tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında dikkat edilmesi gereken kriterler son derece katı olduğundan tüm sürecin dikkatli yürütülmesi ve söz konusu olan tüm prosedürlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Fakat denizyolu ve karayolu olanaklarının yetersiz kaldığı durumlarda intermodal yaklaşım da tercih edilebilmektedir.

Kombine Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Kombine tehlikeli madde taşımacılığı, birden fazla ulaşım olanaklarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan bir yöntem olarak öne çıkar. Özellikle teslimat güvenliği açısından etkili bir yöntem olmakla birlikte uzun mesafelerde maliyet açısından da son derece etkili bir lojistik yöntem olarak öne çıkar. Bunun yanı sıra kombine tehlikeli madde taşımacılığında, denizyolu, karayolu gibi lojistik olanakların tamamının kullanılması söz konusu olduğundan teslimatın en hızlı şekilde gerçekleşmesi de söz konusudur.

7/24 Müşteri Hizmetleri
Sorularınız İçin Bize Ulaşın!